הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

חיילי המילואים אינם מכוסים על אבדן כושר עבודה בעת שירותם במילואים

שם הכותב: העמותה למען משרתי המילואים

החל מה- 6/5/13, חיילי המילואים אינם מכוסים יותר במקרה של אבדן כושר עבודה בעת פציעתם בשירות המילואים.

התקנה שהסדירה סוגיית אבדן כושר עבודה פגה ולמרות פניותנו למשרד הביטחון, צה"ל וועדת חו"ב של הכנסת, היא לא הוסדרה נכון להיום.

הסבר על חוק הקצבאות לחיילי המילואים וסוגיית אבדן כושר עבודה:

חשוב להדגיש שלא מדובר בעניין טכני, אלא בנושא כספי מהותי, הנוגע ישירות למרבית חיילי המילואים.

בשנת 2002, לאחר שלוש שנות מאבק, חוקקה הכנסת את חוק תשלום קיצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם, התשס"ב – 2002. החוק בא לטפל בשורה של עניינים הנוגעים לחיילי המילואים, ואשר קשורים לכך שפוליסות ביטוח המנהלים וקופות הגמל השונות (שאמורות לפצות את חיילי המילואים במקרה של פציעה או מוות, חס וחלילה) אינן חלות בשירות מילואים. כלומר – מי שנפצע או נהרג בשירות מילואים, הוא או בני משפחתו, לא יקבלו פיצוי מביטוח המנהלים או קופת הגמל להם הוא מפריש כספים מדי חודש בחודשו (להבדיל מפציעה או מוות שלא במסגרת שירות מילואים).

הפיצוי לחיילי המילואים אמור להגיע אפוא ממערכת הביטחון, בהתאם לחוקים שונים שנחקקו בנושא.

בטרם נחקק חוק הקצבאות לחיילי מילואים, הפיצוי לחייל המילואים היה מוגבל ביותר, ולא היה קשור לאובדן ההכנסה בפועל. כמו כן הפיצוי נקבע בהתאם לנכות הרפואית ולא בהתאם לנכות התפקודית.

דוגמא: פסנתרן שאצבעו נכרתה במהלך שירות המילואים, הרי שהנכות הרפואית שלו נמוכה מאוד, בעוד שהנכות התפקודית שלו היא 100%, ולמעשה הוא אינו יכול עוד לעבוד במקצועו בכלל. על פי המצב שהיה ערב חקיקת חוק הקצבאות, הפיצוי שיקבל אותו פסנתרן ששירת במילואים, יהיה על פי הנכות הרפואית (הנמוכה), ולא על פי הנכות התפקודית (הגבוהה) או אובדן ההכנסה בפועל. מדובר בעיוות חקיקתי, שאינו מתחשב במצבו של חייל המילואים ערב הפציעה, ויכול לגרום נזק של אלפי שקלים בחודש, ולמעלה מכך.

חוק הקצבאות פתר את העיוות: אחד הסעיפים בחוק הקצבאות לחיילי מילואים קובע כי ניתן להגדיל את אחוז הנכות התפקודית לחייל מילואים, במקרים של אובדן השתכרות גבוה בפועל, ובהתאם – לפצות אותו בסכום גבוה יותר, שישקף טוב יותר את אובדן ההכנסה בפועל. סעיף זה הוא אחד מעיקריו של החוק, והוא בא למנוע מצב של אובדן הכנסה גבוה מאוד של חייל המילואים במקרה של פציעה, שמונעת ממנו לעסוק במקצועוכלומר – הסעיף פותר את הבעיה של הפער בין הנכות הרפואית (הנמוכה) לנכות התפקודית (הגבוהה) ואת הפער בין הנזק בפועל לפיצוי שמקבל חייל המילואים ממערכת הביטחון.

חשוב לציין כי לסעיף זה בחוק היתה התנגדות גורפת מצד מערכת הביטחון ומשרד האוצר, ורק לחץ מאסיבי מאוד של ארגוני המילואים, וחברי כנסת משדולת המילואים, הביא להכנסתו של סעיף זה לחוק.

בשל הלחץ של מערכת הביטחון ושל משרד האוצר נקבע בשנת 2002 עם חקיקת חוק הקצבאות לחיילי המילואים שתוקפו של הסעיף יהיה לחמש שנים בלבד. תקופה זאת הסתיימה לראשונה בחודש מאי בשנת 2007 וגם אז יצאנו למאבק ציבורי עקב אי חידושו, מאבק אשר הביא בסופו של דבר לחידוש התקנה שוב ל- 5 שנים, אשר תמו ביום א' השבוע (5/5/13).

בעת החקיקה של החוק, אנו דרשנו שהסעיף הזה יהיה קבוע בחוק אך משרד הביטחון והאוצר דרשו להגביל אותה ל- 5 שנים על מנת לבחון את מידת מימושו והמשמעות הכספית שלו. מאז, עברו כבר 11 שנה והגיע הזמן שהסעיף יהיה קבוע בחוק וכך לא יהיה צורך לחדש את תוקפו כל 5 שנים. כי הרי, מה האלטרנטיבה?

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

כאמור, למרות פניותנו החוזרות בחודשים האחרונים ובמיוחד בשבוע האחרון, משרד הביטחון אינו מגיב. כל זה קורה בחודש ההוקרה למערך המילואים שחל במאי. משרד הביטחון מתעלם מהעובדה שתוקפו של הסעיף האמור פג ומשאיר את כלל חיילי המילואים ובני משפחתם ללא פיצוי הולם במקרה של פציעה בעת השירות המילואים, חס וחלילה. זו הסיבה שאנו יוצאים שוב למאבק ציבורי על הזכות של כל חייל מילואים להגן על מדינתו מבלי להפקיר את משפחתו.

"לא יתכן שמי שעוזב משפחה ומתייצב בכל פעם להגנת המולדת יופקר במידה וייפגע בשירות המילואים שלו ויגזור על עצמו ועל משפחתו גורל מר.
אנו שוב קוראים לשר הביטחון להסדיר מיידית ובאופן קבוע את הסעיף בחוק הקצבאות המעגן את סוגיית אבדן כושר עבודה של חיילי המילואים. עד אז, על צה"ל לעדכן את כל חיילי המילואים עם גיוסם על המצב החדש בו אין לחיילי המילואים ביטוח אבדן כושר עבודה.
הגיע הזמן שמשרד הביטחון וצה"ל יטפלו במשרתים במערך המילואים במעשים ולא במילים ריקות, הבטחות, ימי הוקרה וטקסים


לאור פניותנו, ועדת חו"ב זימנה דיון דחוף ליום א' הקרוב

 

כתיבת תגובה

שם
 (required)

דואל
 (אף אחד לא יראה את זה) (required)

אתר