הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

צבא המילואים נמצא במלחמה!

שם הכותב: העמותה למען משרתי המילואים

נחש צפע!

בשבוע שעבר נודע לציבור על דרישתו של שר הבטחון להמשיך ולפורר את צבא המילואים, על ידי הוצאת צווים שמטרתם לבטל סעיפים מהותיים בחוק המילואים.

אתמול התקיים מיני פסטיבל שנועד לייצר יחסי ציבור חיוביים סביב "הישגיהם" של ברק ואשכנזי לקדם הטבות למען המילואימניקים, פסטיבל שנועד לכסות, לטייח ולטשטש את המחטף שמעוניין שר הבטחון לבצע בפירוקו ההדרגתי של חוק המילואים.

מה שאתם לא יודעים הוא שבינואר 2008, החליטה הממשלה על שורה שלמה של הטבות שבכלל אינן מקוימות.

אז מה הוחלט בינואר 2008 ולא מקוים:
1. לקבוע נהלים מיוחדים למתן הקלות מיוחדות לחייל מילואים פעיל שהינו סטודנט ופעיל במסגרת פרויקט פר"ח.
2. להפיץ חוזר מנכ"ל הקורא לרשויות המקומיות להקנות הנחות בשיעור של 50% מעלות הכניסה לחופים המורשים לחייל מילואים פעיל ולבני משפחתו הבאים עמו.
3. להפיץ חוזר מנכ"ל לרשויות המקומיות למתן עדיפות לטיפול במשפחות חייל המילואים בעת שירות המילואים בשירותים הניתנים על-ידי הרשות המקומית.
4. להפיץ חוזר מנכ"ל מטעם מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים ללשכות הרווחה השונות, למתן עדיפות לטיפול במשפחות חיילי מילואים בעת שירות המילואים בשירותים הניתנים על-ידי לשכות הרווחה ברשויות המקומיות.
5. לעגן בחיקוק או בכל דרך אחרת הנדרשת על-פי דין, כי תקופת היותו של חייל מילואים, משרת בשירות מילואים פעיל – תיחשב לצורך הגדלת סכום המשכנתאות לזכאים להלוואות דיור לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב.1992-
6. להביא לדיון במועצת מקרקעי ישראל הצעה שתאפשר הענקת עדיפות, בתנאים מסוימים, לחייל מילואים פעיל ברכישת זכויות במקרקעין, במסגרת מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל.
7. להרחיב את הסיוע הניתן במסגרת פרויקט "שיקום שכונות" לחיילי מילואים פעילים, בדרך של הגדלת ההלוואות, המענקים והמלגות לשיפוץ והרחבה של דירות ולקידום תעסוקה והשכלה גבוהה.
8. לבחון מתן הטבות והנחות לחייל מילואים פעיל ולבני משפחתו, בתחום התרבות והספורט, ולהפיץ חוזר מנכ"ל הקורא למוסדות התרבות והספורט להציע הטבות והנחות כאמור.
9. לבחון עם גורמי ענף התיירות, מתן הנחות לחייל מילואים פעיל ולבני משפחתו בתחום התיירות.
10. לבחון תכנית להעדפת חיילי מילואים פעילים בקבלה לתפקידים בשירות המדינה, ובמידת הצורך לעגן תכנית זו בחיקוק או בכל דרך אחרת הדרושה על-פי דין.

כפי שאתם קוראים, מדובר שוב בפסטיבל הבטחות שמימושן בספק, אם בכלל.


הגיע הזמן שהמדינה תפסיק לפורר את הדבר החשוב לה ביותר – קיומה ובטחונה!

הצטרפו למאבקכם – מאבק חיילי המילואים למען חוק מילואים הוגן וצודק

לחצו עכשיו כאן כדי להצטרף

והעבירו את הלינק הבא לחבריכם

נחש צפע!

2 Responses ל“צבא המילואים נמצא במלחמה!”

  1. אלון מאור הגיב:

    שלום רב,
    אני מודע לעובדה המצערת כי חוק המילואים מאבד מתוכנו, ולמען האמת אני בתור חייל מילואים לא מרגיש שינוי שהמדינה סופסוף השכילה לעודד את המעטים שעוד עושים מילואים להמשיך בעשייה.
    דבר נוסף, אם או ללא קשר, אני מרגיש שצבא המילואים צריך לתת את הדעת גם בנוגע לחוק הבחירות החדש אותו מנסים להעביר בכנסת. אם יתברר לי כי בסופו של דבר החוק הולך לכלול יורדים ותיקים ולא רק כאלו הלומדים בחו"ל או עובדים לפרק זמן קצר אני מתכוון לא להגיע למילואים משום שאני לא חושב שיהודים המתגוררים מחוץ לגבולות המדינה תקופה ארוכה צריכים לשלוח אותי למלחמות שלא הם או ילדיהם נושאים בתוצאות. אני חושב שדווקא לנו יש את הזכות להביע דעה נחרצת בנושא זה.

כתיבת תגובה

שם
 (required)

דואל
 (אף אחד לא יראה את זה) (required)

אתר