הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

השוואת הצעות חוק מילואים

נושא

חוק ארגוני המילואים ושדולת המילואים בכנסת

הצעת הממשלה

תאריך ליישום

יישום החוק לאלתר

יישום החוק בשנת 2010, מותנה במצב הבטחוני

ייעוד מערך המילואים

ייעוד מערך המילואים להכנה לחירום בלבד: אימונים ללא תעסוקות

ייעוד מערך המילואים גמיש – אימונים ותעסוקות

משך שירות

עד 42 ימי מילואים ב- 3 שנים. מקסימום 22 ימי מילואים בשנה

עד 54 יום ב- 3 שנים לחוגרים, 84 יום לקצינים. אפשרות לשר הביטחון להגדיל עד 108 יום ב- 3 שנים

כשירות וציוד

עיגון חובת הצבא להבטיח את רמת כשירות מערך המילואים, מתן הכשרות ואימונים, ציוד ומיגון לפי המשימות בסדיר ובמילואים

התייחסות חלקית לכשירות בלבד

פטור ממילואים

פטור ממילואים לכולם בגיל 40

קצינים וחריגים רבים ישרתו מעל גיל 40

פיצוי

תיקון מלא בנוסחת החזר תשלום (עפ"י 22 ימי עבודה בחודש)

תיקון חלקי של נוסחת החזר (שישי – שבת ללא תשלום)

תגמול וזכאויות נוספות

תשלום מלא עבור כל יום מילואים.

עבור חד יומי עד 6 שעות ישולם חצי יום מילואים בלבד

מינימום תשלום ליום לפי השכר הממוצע במשק

מינימום תשלום ליום לפי שכר מינימום

הקמת קרן תגמול מערך המילואים שתזקוף לכל חייל מילואים 100 ש"ח עבור כל יום במילואים. הקרן תפתח בהגיעו לפטור

סל הטבות לא מגובש

נקודות זכות או שווה ערך במס הכנסה

החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי בגובה עלות נסיעה בתחבורה ציבורית / פטור מתשלום בתחבורה ציבורית

תשלום מקדמות במצב מיוחד/ חרום

הפעלת חוק הארכת מועדים / רישיונות / עיקולים בחירום

איסור קיזוז חוב לביטוח לאומי מדמי המילואים

תשלום קצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם

הרחבת איסור פיטורים בשל קריאה לשירות / תוך שירות פעיל עד 60 יום לאחר השירות ושינוי סדרי דיון בתביעות

הטבות מס למעסיקים ופיצוי מלא על עלויות שכר העובד

קיצור יום עבודה לבת זוג מילואימניק שיש לה ילד אחד לפחות

יום חופש בתשלום למשרת עם שחרורו משירות המילואים

עיגון "אמנת הסטודנטים" בחוק והפעלת מערך סיוע מקיף