הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

מה השתנה מאז חקיקת החוק?

כיצד השתנה מצב צבא המילואים מאז חקיקתו של חוק המילואים באפריל 2008?

עדכון: מאי 2011

אם חשבתם שכאשר חוקק חוק המילואים הוא פתר את מרבית בעיותיו של מערך המילואים, תופתעו לגלות שההיפך הוא הנכון:

1. ישנם נושאים רבים שהחוק לא פותר, למרות שאנו דורשים את חקיקתם במשך 4 שנים מאז חקיקת החוק, ובכך ממשיכים להיפגע מילואימניקים רבים (למשל נושא החזרי הנסיעה ברכב)

2. כיום חל הליך שחיקה של סעיפי החוק על ידי צווים שמוציא הצבא בוועדת חוץ ובטחון, ובכך מתרוקנים מתוכן חלקים סעיפים שונים מתוכו ולצערנו הגלגל סובב בחזרה אחורה.

קיראו את ההשוואה בטבלה המצורפת למטה כדי להבין כיצד ממשיכים להיפגע חיילי המילואים:

הנושא מה היה המצב לפני חקיקת החוק? האם חוק המילואים משפר את המצב לעומת קודם? ביצוע בפועל הערות
גובה התגמול (שכר) לחייל מילואים עבור שמ"פ החזר מינימום של 120 ₪ (שכר מינימום חלקי 30) כן: גובה התגמול המינימלי הועלה ל- 181 ₪ (68% מהסכום הבסיסי חלקי 30) 

 

הערה: מצב זה הינו לא אופטימלי. ארגוני המילואים דרשו 100% מהשכר הממוצע במשק

 

מבוצע על פי מעקב ארגוני המילואים

 

אנו ממשיכים להילחם למען שיפור גובה התגמול כדי לכסות על הנזקים וההפסדים הנגרמים לחייל מילואים בשמ"פ

 

בנוסף, על הפרשים מ- 7 ימי שירות רצוף יש תוספת ליום עד 40%. לפרטים נוספים לחצו כאן
"התגמול המיוחד" משנת 1998, צה"ל החל להעניק "תגמול מיוחד" למי ששירת מעל 25 יום בשנה 

 

 

לא. 

הדרישה לעיגון "התגמול המיוחד" בחוק נדחה ע"י צה"ל בטענה שהוא לא אמור להשתנות

ואכן – לא עברה שנה מרגע חקיקת החוק ובאפריל 2009, צה"ל קיצץ משמעותית ורטרואקטיבית את התגמול, בניגוד להתחייבויות שניתנו בועדת חו"ב. ארגוני המילואים העלו את הנושא לדיון בועדת חו"ב וממתינים להתערבותה
"התגמול הנוסף" לא היה קיים טרם חקיקתו של החוק החדש החוק קובע מתן מענק שווה ערך של עד 2 נקודת זיכוי לפי סה"כ ימי השירות בשנה. הקריטריונים למתן התגמול נקבעים רטרטואקטיבית בכל שנה מבוצע על פי מעקב ארגוני המילואים 

 

התגמול הנוסף מוענק פעם בשנה מתקציב רשות המיסים

 

משך השירות וחלוקתו בין תעסוקות ואימונים עד 36 ימי שירות בשנה, מתוכם עד 29 יום תע"מ + אל"ל. ראה טבלה החוק קבע "מודל תלת שנתי" שאמור להתחיל להיות מיושם בתחילת שנת 2010 בפברואר 2010, מיד עם תחילת יישום המודל, שר הביטחון מגיש לאישור הועדה 3 צווים חריגים אשר משמעותם תהיה חזרה למודל הישן והרע וריסוק חוק המילואים. חשפנו את המזימה, נוכחנו בכל הדיונים על הצווים וניהלנו מאבק. הצלחנו להשפיע ולהקטין את הפגיעה אבל שיטת הסלמי עובדת – יש חוק מילואים ומצד שני, צהל מרוקן את החוק מתוכן באמצעות צווים חריגים. 

המסקנה: צה"ל לא נערך לחוק, לא מייצר חלופות ואין לו כוונה ליישם אותו, כל עוד יותר קל להגיש צווים מתוך ידיעה שהועדה תמיד, תמיד, תאשר אותם.

 

אימונים לא הייתה התייחסות בחוק על החובה לאמן את יחידות המילואים עפ"י יעודן בחירום החוק מחייב את צה"ל לאמן את יחידות המילואים, לקבוע מדדי כשירות ולדווח לממשלה ולועדת חו"ב על כשירות היחידות באופן שוטף 

 

כמות האימונים גדלה אך לא ידוע על מדדי כשירות ועל עמידת היחידות בהם
ציוד החוק מחייב את צה"ל לצייד את יחידות המילואים ליעודם בחירום יש תכנית ההצטיידות של צה"ל לא ידוע האם כל יחידות המילואים מצוידות לחירום
תמיכה בנשות מילואים לא הייתה ניסחנו הצעה לחקיקה ודרשנו את הכנסתה לחוק אך היא נדחתה שתי הצעות חוק חדשות בנושא נדחו על הסף ע"י ועדת שרים לחקיקה
תמיכה בסטודנטים הדרישה לחקיקת חוק הניבה רק אמנה לא מחייבת חוקק במקום תיקון לחוק זכויות הסטודנט בועדת החינוך, ברוח האמנה. 4 שנים מאז חקיקת התיקון לחוק עדיין לא אושרו התקנות הנדרשות במל"ג. חלק מהמוסדות האקדמיים התאימו את עצמן לתיקון לחוק אולם לא קיימת אחידות. ראו חוברת התאחדות הסטודנטים במסגרת מעקב אחרי יישום חוק המילואים שנעשה בועדת חו"ב ביוזמתנו, האוניברסיטאות מגבשות כללים אחידים שיחולו על כל מוסדות להשכלה גבוהה.
תמיכה במעסיקים לא הייתה לא קיים בחוק. בהצעת החוק של ארגוני המילואים הוצע לפצות ולתמרץ מעסיקי מילואימניקים ארגוני המילואים יזמו דיון בועדת הכספים. הוקמה ועדת הדברות בין משרדי הממשלה לבין  עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים שמשרתים במילואים במטרה לגבש שורה של הקלות. 

 

נושאים שדרשנו להסדיר בחקיקה ונמצאים בדיונים מול וועדת חוץ ובטחון של הכנסת:

לרשימה המלאה והמפורטת של הנושאים לחצו כאן (מעודכן מאי 2012)

1. פיצוי עבור שירות מילואים בסוף שבוע (שישי-שבת) וחגים. כיום התגמול עבור שירות מילואים לא לוקח בחשבון שירות בתקופות אלו.

2. תיקון בחוק חיילים משוחררים בנושא תהליך אישור פיטורין (יש הסכמה רק צריך לדון בזה בועדת עבודה ורווחה)

3. הפעלת חוקים ותקנות להגנה אזרחית בגיוס חירום או באתראה קצרה (יש הסכמה בועדה)

4. ביטול מיסוי התגמולים השונים (יש מס אחיד בגובה 25% מהסכום לחלוקה ולא מהמשרת)

5. הקמת ועדת חריגים שתטפל בכל העיוותים של שיטת הפיצוי ע"י הביטוח הלאומי (יש הסכמה בועדה).

6. סעיף לטובת נשות המילואימניקים שהן אימהות

7. פיצוי מלא למעסיקים ועצמאים

8. הצמדת מינימום החזר ל- 100% השכר הממוצע במשק (בחוק הפשרה הייתה 68% מ"השכר הבסיסי" – מושג מהביטוח הלאומי דומה לשכר הממוצע במשק אך מתעדכן אחת לשנה ונשחק יותר מהשכר הממוצע. הח"כים, לדוגמא, מוצמדים לממוצע. קצבאות של הביטוח הלאומי, לשכר הבסיסי. אם לא ל- 100%, אז הצמדת ה- 68% לממוצע.

9. בדיקה מחודשת של רשימת המקצועות הנדרשים (חריגים) בעניין גיל הפטור שאושרו

10. עיגון בחוק את הכללים לתשלום התגמול המיוחד לפי מה שהיה עד שנת 2008, בהתאם להתחייבות של ראש אכ"א וסגן שר הביטחון בועדת חו"ב שנת  2008 ותשלום לפי אותם תנאים לגבי שנת 2009.

נושאים שנמצאים במעקב על ידינו:

1. יישום החלטת הממשלה מינואר 2008 לגבי מתן הטבות לחיילי המילואים.

2. מעקב אחר יישום המודל תלת-שנתי החל מינואר 2010 .

3. הסדרת פיצוי רטרואקטיבי לכל מי שנפגע מהקיצוץ בתגמול המיוחד בשנת 2008