הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

מידע לשכירים

בהצעת חוק המילואים הפרטית של ארגוני המילואים דרשנו לצמצם את הפגיעה הכלכלית בשכירים שנוצרה כתוצאה משירות בימי שישי, שבת וחג ללא פיצוי מלא (דרשנו לשנות את נוסחת חישוב התגמול על ימי המילואים כך שחודש עבודה ייחשב לפי 21/22 ימי עבודה, במקום 30 כיום)

החוק שחוקק אינו שינה את המצב הקיים, וכיום למעשה השכירים המשרתים במילואים ממשיכים להיפגע.

בעקבות חוק המילואים והתיקון לחוק הביטוח הלאומי להלן התיקונים המרכזיים הנוגעים לשכירים:

א. שינוי נוסחת חישוב תגמולי המילואים

ב. הגדלת התגמול המזערי

ג. שירות במילואים שלא במסגרת שעות העבודה

ד. שירות חצי יומי במילואים

ה. אי-ניכוי חובות בדמי ביטוח מתביעות לתגמולי מילואים

כל המידע נמצא בהרחבה באתר הביטוח הלאומי וכן באיגרת למעסיק של הביטוח הלאומי.