הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

מידע למעסיקים

למרות דרישתנו בהצעת חוק המילואים הפרטית של ארגוני המילואים לצמצם את הפגיעה הכלכלית במעסיקים ולהיטיב עמם על ידי מתן מענקים ותמריצים, החוק שחוקק אינו שינה את המצב הקיים, וכיום למעשה המעסיקים ממשיכים להיפגע.

התיקונים שתוקנו בחוק המילואים הנוגעים למעסיקים רלוונטיים למעשה רק לשיטת התשלום עבור ימי המילואים שביצעו עובדיהם.

בעקבות חוק המילואים והתיקון לחוק הביטוח הלאומי להלן התיקונים המרכזיים:

א. שינוי נוסחת חישוב תגמולי המילואים

ב. הגדלת התגמול המזערי

ג. שירות במילואים שלא במסגרת שעות העבודה

ד. שירות חצי יומי במילואים

ה. אי-ניכוי חובות בדמי ביטוח מתביעות לתגמולי מילואים

כל המידע נמצא בהרחבה באיגרת למעסיק של הביטוח הלאומי.