הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

חוק המילואים

ב 2/4/08, לאחר 6 שנים של מאבק עיקש של ארגוני המילואים ושדולת המילואים בכנסת ובפעם הראשונה בתולדות המדינה, חוקק חוק המילואים, אשר מסדיר את מערכת היחסים בין האזרח המשרת למדינה.
החוק שחוקק מכיל, אמנם, תיקונים ושיפורים למצב הקיים לפני חקיקתו, אך עדיין נותרו ללא מענה עיוותים ופגיעות רבות, שמהם סובלים החיילים המשרתים, משפחותיהם והמעסיקים שלהם.

ללא המשך תיקון המצב הקיים ומעקב אחר היישום המלא של החוק, ימשיך להדרדר מצבו של צבא המילואים ואיתו בטחון מדינת ישראל.

בין הנושאים המרכזיים שאנו פועלים לעגנם בחוק, על מנת לאזן את המצב הקיים ולמנוע המשך פגיעה בחיילים, במשפחות ובמעסיקים ישנם:

1. פיצוי עבור שישי-שבת וחגים
2. תיקון בחוק חיילים משוחררים בנושא תהליך אישור פיטורין (יש הסכמה רק צריך לדון בזה בועדת עבודה ורווחה)
3. הפעלת חוקים ותקנות להגנה אזרחית בגיוס חירום או באתראה קצרה (יש הסכמה בועדה)
4. ביטול מיסוי התגמולים השונים (יש מס אחיד בגובה 25% מהסכום לחלוקה ולא מהמשרת)
5. הקמת ועדת חריגים שתטפל בכל העיוותים של שיטת הפיצוי ע"י הביטוח הלאומי (יש הסכמה בועדה).
6. סעיף לטובת נשות המילואימניקים שהן אימהות
7. פיצוי מלא למעסיקים ועצמאים
8. הצמדת מינימום החזר ל- 100% השכר הממוצע במשק (בחוק הפשרה הייתה 68% מ"השכר הבסיסי" – מושג מהביטוח הלאומי דומה לשכר הממוצע במשק אך מתעדכן אחת לשנה ונשחק יותר מהשכר הממוצע. הח"כים, לדוגמא, מוצמדים לממוצע. קצבאות של הביטוח הלאומי, לשכר הבסיסי. אם לא ל- 100%, אז הצמדת ה- 68% לממוצע.
9. בדיקה מחודשת של רשימת המקצועות הנדרשים (חריגים) בעניין גיל הפטור שאושרו (הסבר בטלפון בלשב הזה)
10. מעקב אחר יישום המודל תלת-שנתי החל מינואר 2010 .
11. עיגון בחוק את הכללים לתשלום התגמול המיוחד לפי מה שהיה עד שנת 2008, בהתאם להתחייבות של ראש אכ"א וסגן שר הביטחון בועדת חו"ב שנת 2008 (כולל פיצוי רטרואקטיבי לכל מי שנפגע מהקיצוץ בשנת 2008 ותשלום לפי אותם תנאים לגבי שנת 2009).
12. יישום החלטת הממשלה מינואר 2008 לגבי מתן הטבות לחיילי המילואים.

* פיצוי עבור שירות בימי שישי-שבת וחגים (שכיום אינו משולם)

* הפעלת חוקים ותקנות להגנה אזרחית בגיוס חירום או באתראה קצרה

* ביטול מיסוי התגמולים השונים (כיום מנוכה מס אחיד בגובה 25% מהסכום לחלוקה ולא מהמשרת)

* תמיכה באימהות שבעליהן משרתים במילואים

* פיצוי מלא למעסיקים ועצמאים

* הצמדת התגמול המינימלי ל- 100% השכר הממוצע במשק


קישורים חשובים:

חוק שירות המילואים שאושר בכנסת

תיקונים בחוק התגמולים למשרתים במילואים – מידע למועסקים

תיקונים בחוק התגמולים למשרתים במילואים – מידע למעסיקים

מידע על החוק מתוך אתר אמ"ש

התגמול הנוסף – מענק בשווי עד 2 נקודות זיכוי

רוצה לדעת כמה כסף תקבל עבור יום מילואים לפי החוק החדש?

______________

מידע מלא על חוק המילואים ותהליך חקיקתו:

מידע אודות ארגוני המילואים
אבני דרך במאבק חוק המילואים
מסמכים רלוונטים:
הצעת החוק הממשלתית – 2007
הצעת החוק של ארגוני המילואים ושדולת המילואים – 2006
השוואת הצעות חוק מילואים
נייר עמדה של פורום החפ"שים נגד חוק אנטי מילואים שהעבירה הממשלה בכנסת
הערות פורום המג"דים והמח"טים על חוק המילואים הממשלתי
פרוטוקול ההצבעה על חוקי המילואים במליאת הכנסת – מאי 2007
הצעת חוק זכויות הסטודנט בשירות מילואים
דפים רלוונטיים למילואימניקים מדו"ח וינוגרד
דו"ח ועדת וינוגרד המלא להורדה