כאן יופיעו הצ'קים שתשלחו אלינו, בינתיים זהו צ'ק לדוגמא:

1.