הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

מידע לעצמאים

בהצעת חוק המילואים הפרטית של ארגוני המילואים דרשנו לצמצם את הפגיעה הכלכלית בעצמאים שנוצרה כתוצאה משירות בימי שישי, שבת וחג ללא פיצוי מלא ובנוסף פיצוי על אובדן הכנסה כתוצאה מפגיעה במחזור, בשירות ללקוח ובהכנסות פוטנציאליות מלקוחות.

החוק שחוקק אינו שינה את המצב הקיים, וכיום למעשה העצמאים המשרתים במילואים ממשיכים להיפגע וכן עבור רבים היציאה למילואים מעמידה את עצם קיומו של העסק שברשותם בסימן שאלה.

בעקבות חוק המילואים והתיקון לחוק הביטוח הלאומי להלן התיקונים המרכזיים הנוגעים לעצמאים:

א. שינוי נוסחת חישוב תגמולי המילואים

ב. הגדלת התגמול המזערי

ג. שירות במילואים שלא במסגרת שעות העבודה

ד. שירות חצי יומי במילואים

ה. אי-ניכוי חובות בדמי ביטוח מתביעות לתגמולי מילואים

כל המידע נמצא בהרחבה באתר הביטוח הלאומי וכן באיגרת למעסיק של הביטוח הלאומי.

את תגמול המילואים תקבל על פי חישוב המקדמות ששילמת ב-3 החודשים שקדמו לשירות ולאחר חישוב השומה השנתית מבצעים חישוב מחדש ובו הפרשים לטובה או לרעת בעל העסק.

הפגיעה בעצמאים חמורה יותר. בנוסף לחישוב ההחזר המעוות, עליהם להתמודד גם עם אובדן הכנסות, נטישת לקוחות קיימים והפסד לקוחות חדשים. במקביל, ההוצאות הקבועות שלהם, כמו תשלום שכר לעובדים, אינן משתנות.

ראה הרחבה בתחקיר מקיף שבוצע בעיתון TheMarker בשנת 2007, לפני חקיקתו של החוק החדש (כאמור, יש לציין שהחוק החדש לא שינה את המצב במאום, למרות דרישותינו)