הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

מידע לסטודנטים

– עדכון אחרון: פברואר 2012 –

דף מידע לסטודנט במילואים

כל מה שסטודנטים בשירות פעיל חייבים להכיר

קרא גם ב PDF


האם על מוסד הלימודים מוטלת חובה להתחשב בי כסטודנט המשרת במילואים?

תשובה: לא.

כיום לסטודנטים המשרתים במילואים אין מעמד חוקי נפרד ואין כללים המגדירים את זכויותיהם.

  1. בשלהי שנת 2003 נחתמה "אמנת הסטודנט המשרת במילואים" בין המוסדות להשכלה גבוהה, לבין אגודות הסטודנטים. לאמנה אין כל תוקף חוקי מחייב, והיא בגדר "מסמך רעיוני.
  2. ב 2007 חוקק תיקון לחוק הסטודנט (2007) שהיה אמור לפתור חלק מבעיות המשרתים.
  3. התיקון האמור לחוק הביא לכתיבת מסמך כללים זמני על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) במטרה להתוות עקרונות לקביעת תקנות למילואימניקים במוסדות הלימוד השונים כפי שהורה החוק.עד כה כללים אלו לא אושרו על ידי המל"ג.

 

מה מספר ימי המילואים המרבי שמותר לסטודנטים לבצע? (קישור למקור)

  1. סטודנטים הלומדים במכינות קדם אקדמאיות וקדם הנדסאיות יבצעו 12 ימי מילואים בלבד בשנה אקדמאית.
  2. סטודנטים מן המנין הלומדים לתואר ראשון או תלמידי טכנאות יבצעו בשנה אקדמאית 21 ימי מילואים.

–          מהוראות הצבא: למען הסר ספק, בתקופה שאינה חלק מהשנה האקדמית ניתן לקרוא לחייל להשלמת מכסת הימים המותרת בשנת העבודה.

–          מחובת חייל המילואים לדווח למשרד הקישור על היותו סטודנט תוך הצגת אישור ממוסד הלימודים לצורך חישוב משך שרות המילואים.

 

מהו התגמול הכספי (שכר) שמגיע לי עבור ביצוע יום מילואים? (קישור למקור)

לסטודנטים שאינם עובדים

189.72 ₪ ליום מילואים.

הסכום משתנה עפ"י רצף ימי שירות, ראה כאן את אופן החישוב בעקבות התיקון לחוק

לסטודנטים עובדים (עצמאים או שכירים)

לפי תגמולים לשכירים – שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב–3 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב–90.

לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה. בכל מקרה, סכום ההחזר המינימום לא יפחת ממה שנקבע בחוק (189.72 ₪ ליום)

 

מהם הפתרונות והסיוע אותם אני יכול לקבל מהמוסד שלי?

למרות שהמוסדות האקדמיים אינם מחויבים בשלב זה להעניק פתרונות וסיוע לסטודנטים, חלקן מעניק סיוע מסוגים שונים, החל מצילומים חינם הניתנים על ידי האגודה, וכלה בשעורי עזר, הנחות בקבלה למעונות ועוד.

כדי לדעת לאיזה סיוע אתם זכאים – פנו אל רכז אקדמי/רכז מילואים באגודת הסטודנטים שלכם, או גשו אל לשכת דיקן הסטודנטים במוסד הלימוד שלכם.

 

 

פניה לולת"ם

הסטודנט יפנה באמצעות מוסד הלימודים או המעביד לולת"ם לא יאוחר מ-30, יום לפני מועד תחילת השירות אלא אם כן הגיע צו הקריאה במועד מאוחר יותר. פניה לולת"ם תתבצע אך ורק לגבי שמ"פ שמשכו 6 ימים ויותר. כל בקשה לגבי שמ"פ הקצר מ-6 ימים או בקשה הנוגעת לסיבות אישיות שאינן משקיות / לימודים – יש להפנות למפקד היחידה כאמור לעיל. פרטים נוספים באשר לולת"ם וכן דוגמת טופס הגשת בקשה, ניתן למצוא באתר אכ"א – כאן. מספר טלפון לברורים : 03-7379500,  מספר פקס:   03-7377721/6725

אני סטודנט לתואר שני/שלישי, האם מגיע לי סיוע ממוסד הלימוד?

כאמור אין כיום תקנות המחייבות מתן סיוע לסטודנטים בכל תואר שהוא, וכן לסטודנטים לתארים גבוהים. לצערנו, מוסדות הלימוד לא נוטים להכליל את הסטודנטים לתארים גבוהים בין הזכאים לסיוע בגין שירות מילואים.

למרות זאת, כדאי לברר במוסד ובאגודת הסטודנטים לגבי פתרונות אפשריים שמוצעים.

קישורים רלוונטיים:

 

  1. טלפונים חשובים לסטודנטים מילואימניקים
  2. נהלי ולת"ם יש אותו גם למעלה

 

רשימת קישורים לגופים המעניקים סיוע במוסדות הלימוד השונים בארץ:

המוסד קישור לאתר האגודה קישור לאתר המוסד נוספים
הטכניון אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
אוניברסיטת חיפה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
אונ' תל אביב אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד "מילואימז"
אונ' בן גוריון בנגב אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
האוניברסיטה העברית אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
אוניברסיטת בר אילן אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכון ויצמן
האוניברסיטה הפתוחה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד מלגה
המרכז הבינתחומי אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אריאל אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
HIT אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
המסלול האקדמי המכללה למנהל אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת עמק יזרעאל אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת ספיר אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת נתניה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אשקלון אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
ביה"ס גבוה לטכנולוגיה (לב)
מכללת שנקר אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללה לחינוך גופני (וינגייט) אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אורנים אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת תל חי אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אפקה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת שערי משפט אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת משפט ועסקים רמת גן
מכללת גליל מערבי
מכללת סמינר הקיבוצים אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת רופין אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד קישורים
מכללה להנדסה SCE (סמי שמעון) אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד מבצע
מכללה אקדמית אחוה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת חמדת הדרום אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
האקדמיה למוזיקה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת הנדסה ירושלים אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת הדסה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת דוד ילין אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אקדמית ת"א יפו אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת לוינסקי אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת כנרת אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
אורט בראודה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללה אקדמית צפת אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אורט הרמלין אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מרכז אקדמי כרמל אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מרכז אקדמי פרס אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
הקריה האקדמית קרית אונו אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכון לנדר אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכון שכטר אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מרכז אקדמי דן אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
אמונה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת בית ברל אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת ליפשיץ אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת שאנן אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת תלפיות אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אוהלו אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת קיי אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכון וינגייט אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת גורדון אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת ויצו אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אורות ישראל אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת הרצוג אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד
מכללת אור יהודה אגודת הסטודנטים מוסד הלימוד

 

 

* הניר שלפניך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנה כמובן לשני המינים במידה שווה