הישיגי העמותה

הפורומים המייסדים של העמותה היו שותפים למאבקים ציבוריים גדולים, ביניהם, חוק הביטוח לחיילי המילואים, חוקי עבודה לטובת המשרתים, עיגון בחוק הסטודנט את זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים, חוק שירות המילואים.

כמו כן, העמותה בפעילותה במהלך השנים טיפלה ומטפלת בשורה ארוכה של נושאים. הנה רשימה חלקית של הישגים:

1. פטור מביטוח לאומי ודמי בריאות בחודשים שלאחר השחרור מהצבא.

2. הפעלת חוק הארכת מועדים בין התאריכים 7/07/14-15/12/140בצוק איתן.

3. תגמול מילואים לא יחשב להכנסה לטובת פטורים והנחות מארנונה.

4. תקציב הרווחה מהביטוח הלאומי הוכפל מ-0.25% ל- 0.5% התוצאה שינוי 2.5 מיליון ₪ ל- 5 מיליון ₪ ויותר עד כ- 6 מיליון ₪.

5. הוצאות נסיעה חייל מילואים מקבל הוצאות נסיעה (אם ביקש) ישירות לחן הבנק שלו, או שימשיך לקבל תלושים החל מינואר 2013.

6. אם חייל מילואים נקרא בצוו 8 וחזרו לו צקים הם לא ימנו במניין הצקים הפוסלים אותו מלהחזיק חן בנק. (היום 10 צ'קים חוזרים).

7. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

א. שינוי הגדרות משרת מילואים ברמ"י והן עומדות היום על 20 יום בשתי תקופות של שלוש שנים גם אם הן לא רצופות.
ב. ההטבה של ממ"י עד 75,000 ש"ח בעבר היא כללה מע"מ ומהיום אינה כוללת מע"מ.
ג. כל הטבות רמ"י ישמרו עד 6 שנים לחייל המילואים מגמר היותו חייל במערך המילואים.

8. החלטת ממשלה:

א. שינויים בפר"ח למילואים תוספת נוספת של כ-2500 ₪ בנוסף על 1000 שנוספו ב-2013.
ב. הקמת וועדת מנכלים לטיפול בסוגיות שנוצרות בעקבות גיוס המוני בצו 8,9 בכל משרדי הממשלה / במשק/ אוניברסיטאות ועוד.
ג. הקלות בארנונה עד 5% בעיריות.
ד. פטורים מתשלומי אגרות מסוימות.
ה. הגדרת מפקד מילואים פעיל ומתן הטבות.

9. משב"ט נותן פיצוי כספי לחייל מילואים שנשפט או העיד בגין אירוע שהיה במילואים, (והמשפט נערך לאחר תקופת המילואים) וכן יוכל להגיע במדים למשפט.

10. פיצוי נוסף לחייל מילואים שנקרא לשרת כחריג גיל מעבר לגיל 40 לחייל ו- 45 לקצין, תשלום של 100 ₪ ליום ו-50 ₪ לחצי חד יומי.

11. כינוס ועדת מילואים בביטוח הלאומי ודיון שינויים לטובת חיילי המילואים בשנים 2016,2015,2014,2013, 2017, 2018.

12. ועדת שרים למילואים התכנסה לאחר ארבע שנים שלא התכנסה בחודש מאי 2016 וכן בחודש אפריל 2017.

13. ביטול החרגת המילואים בפוליסות הפרטיות בגין שירות מילואים החל מ5/17.

14. חריגים:

א. הוספת 60 מיליון ₪ לפיצוי הנוסף לחיילי המילואים שנת 2013.
ב. אם השחרור מאוחר בלילה תוספת יום מילואים לחייל המילואים.

15. אישור תקנות המל"ג והפיכתם לחלק מחוק הסטודנט במילואים החל מ06/12.

16. חידוש אי כושר עבודה הסתיים ב-05/05/13, שינוי בחוק בוצע בתחילת 2014.

17. ערעור על קביעת אחוזי נכות תפקודים ידון בתוך חודש וחצי מהגשתו למשב"ט.

18. התמחות אדריכלים, מכירים בתקופת המילואים , התקופה נמנית לימי ההתמחות של האדריכל בעבר תקופה זו לא הוכרה.

19. הוספת נציג המילואים לוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

20. קרן פיצוי לחיילי מילואים בצוק איתן.

א. הקמת קרן לפיצוי חיילי מילואים סטודנטים ועצמאיים שנקראו בצוו 8 לצוק איתן 30 מיליון ש"ח, ללבנון 2 , 43 מיליון ש"ח, מדובר בפיצוי על קושיים ואובדן הכנסות.
ב. הצבא העביר כ-13.5 מיליון ש"ח והקרן נסגרה אנו דורשים להעביר את כל הסכום לעצמאים ולסטודנטים.

21. הוספת פלחיק של חטיבות מילואים לסל הרווחה ותקצוב של 5000 ש"ח לשנה.

22. תיקון מספר 7 לחוק הקצבאות המסדיר את התשלום לאלמנת צה"ל לאיש מילואים ואת התשלום לנכי צה"ל במילואים.04/2016.

23. הכרה בהכשרות צבאיות לאזרחות (חוק ביוזמת ח"כ ענת ברקו) 04/2016.

24. הכרה בניסיון הניהולי , פיקודי של חייל במילואים באזרחות.

25. ביטול המושג מילואים בתנאי קבע שייצר בעיות רבות לאנשי המילואים החל מדצמבר 2016.

26. הרצת יום ההוקרה לחיילי המילואים בכנסת ב-26/06/17.

27. הוספת כתובת לתלונות של יחידת האכיפה במשרד העבודה, לאישור הביטוח הלאומי למשרת כך שהחייל יוכל להבטיח את קבלת מלוא שכרו מהמעסיק.

28. מתן זכות היעדרות של שעה לבן/בת הזוג של חייל המילואים בזמן השרות במילואים.

29. הנחה בארנונה:
מתן הנחה בארנונה עד 5% למשרת מילואים פעיל. יזמנו, אושר על ידי הממשלה ושר הפנים ונכנס לתוקף ב-05/18.

30. חתימת אמנת המגזר העסקי למען העצמאיים והעצמאיות המשרתים במילואים בשיתוף עם שר הביטחון וכל ראשי התאגידים במשק על מנת להבטיח שלא יפטרו או יפסיקו להעסיק אנשי מילואים עצמאיים בזמן שירותם במילואים.

31. טיפול בבעיות שכר לאנשי מילואים ממשרד החינוך, בנציבות שירות המדינה, בתעשייה האווירית, אלתא ועוד.

32. ביטול המס בשיעור 25% על התגמול המיוחד לגבי חיילי מילואים המשרתים מעל ל-32 יום בשנה.

33. עצמאים במילואים:
הוספת 25% לתגמול המילואים על שרותם, לפיצוי עבור נזקים והפסדים. חל רטרואקטיבי מינואר 2016.

34. איגרת זכויות חיילי מילואים בעבודה:
הוכנה איגרת זכויות חיילי המילואים והעברה לכל המעסיקים במשק על ידי
הביטוח הלאומי ובעזרתנו 08/17.

35. נקודות זכות לסטודנטים:
סטודנטים במילואים יקבלו שתי נקודות זכות אקדמאיות. בני ובנות הזוג יקבלו הטבות באוניברסיטאות.

36. עליית שכר:
במקרים בהם השכר עלה מעל 10% החייל יקבל את השכר הגבוה יותר (עדיין בתהליך תקנה).