מטרות העמותה

התפר שבין צבא לחברה ובין חברה לצבא מונח בעיקרו על מערך אנשי המילואים המשרתים בהתנדבות ומשקיעים את זמנם, בריאותם, חיי משפחותיהם, לימודיהם פרנסתם ועסקיהם לטובת הכלל.

העמותה למען משרתי המילואים שמה למטרה:

• לדאוג לאנשי המילואים הנקרעים בין חובתם האזרחית לשרת בצה"ל על פי חוק לבין חובתם הביטחונית למלא תפקידים צבאיים למען ביטחון המדינה.
• להקטין את הפגיעה באנשי המילואים על מנת שיוכלו לשרת בצה"ל ללא חשש לחייהם האזרחיים.
• לדאוג לאנשי המילואים וליחידות המילואים על מנת שיקבלו את הציוד המתאים, האימונים והכשירויות הנדרשות למשימותיהם במלחמה, ואת הפיצוי והתגמול לו הם ראויים.

בשל מטרות אלה העמותה מתחייבת:

א. לשמור על חוסנו ותפקודו הנאות של מערך המילואים, המהוה את עיקר כוחו ועוצמתו של צבא הגנה לישראל.

ב. לקיים מעקב, בדיקה ושמירה על עדכונם ומילוי הוראותיהם של הוראות חוק המילואים, התשס"ח – 2008, חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב – 2002, חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט – 1949, וכל דין אחר, המגן על הנמנים על כוחות המילואים ומשפחותיהם או המסדיר את מעמדם ואת זכויותיהם ואת חובותיהם.

ג. לדאוג לתנאי שירותם ולרווחתם של אנשי המילואים בצבא הגנה לישראל במהלך שירותם, בדרך לשירות וממנו.

ד. לייצג אנשי המילואים אל מול משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, משרדי הממשלה השונים, מוסדות השכלה או כל גוף או רשות הנוגעים או מטפלים במעמדו או בתנאי שירותו של חייל המילואים, או אשר יש ביחסים בינם לבין משרתי המילואים מקום להשפעה על טובת חיילי המילואים.

ה. ליזום הקמת תאגידים לקידום רווחתם הכלכלית והאישית של אנשי המילואים ושל חברי העמותה.