נושאים בטיפול העמותה

 1. חוק המילואים
  שמירה על קיום חוק המילואים על ידי כל הגופים המעורבים, צה"ל, משב"ט, מוסדות הממשלה, מדינה, אוניברסיטאות, מל"ג, חברה, גופים כלכליים במשק ואחרים.
 2. שכר משרת מילואים
  שינוי גובה השכר המינימאלי לחייל המילואים לשכר הממוצע במשק.
 3. הורדת המס על התגמול הנוסף
  הורדת המס בשיעור 25% על כל ההטבות למשרת המילואים ל-10%.
 4. פיצוי חברות המעסיקות אנשי מילואים
  א. פיצוי מלא למעסיקים – (לא רק שכר אלא את עלות המעביד).
  ב.  מתן העדפה למעסיק אנשי מילואים במכרזים, נקודות או אחוזים.
 1. סטודנטים במילואים
  מעקב אחר יישום חוק הסטודנט וכל ההטבות שקיקמנו למען הסטודנטים המשרתים במילואים ובני/בנות זוגם/ן.
 1. צירוף למועדון "חבר"
  אנו מבקשים לצרף את חיילי המילואים למועדון חבר בהיבטים של מועדון הצרכנות ולא בהיבטים הפנסיוניים של גמלאי צה"ל.
 2. מועדון "בהצדעה"
  הפסקת פעילות המועדון ועד אז, פיקוח על שמירת מאגרי נתוני חיילי המילואים ואי העברתם לחברות פרטיות. בעבר הועברו נתונים לחברות ביטוח פרטיות.
 3. חוק הארכת מועדים
  חקיקת הצעת החוק שניסחנו אשר מגבילה את היקף המועדים ומאפשרת הפעלת החוק מבלי הכרז שר הביטחון על מצב חירם.
 1. ועדת שרים למילואים
  אנו דורשים שהוועדה תתכנס פעמיים בשנה ותדון ותקדם את כל נושאי המילואים כולל בחינת נושאים כמו מוכנות מערך המילואים כ"א, ציודים, אימונים, ועוד.
  נכון להיום הוועדה מתכנסת לעיתים רחוקות לא מספיק ודנה בעיקר בנושאים של הטבות.
 1. העדפה מתקנת
  בחוק המילואים בסעיף 20 ניתן יהיה לתת לחיילי המילואים הטבות הקלות, לפי אבחנה מותרת. הדבר מתקיים בצורה חלקית ביותר ואנו נדרוש לשנות את הסעיף למתן העדפה מתקנת לחיילי המילואים, בנציבות שירות המדינה , בשלטון המקומי, חברות ממשלתיות ובחברות הציבוריות ובכלל במשק.
 1. העדפת אנשי מילואים לעבודה
  אנו דורשים מתן עדיפות לאיש מילואים בקבלה לעבודה במוסדות המדינה, בנציבות שירות המדינה, ובחברות הממשלתיות.
 2. תקציב המילואים
  אנו דורשים לצבוע את תקציב המילואים ולפקח עליו, וכל סכום שיחסך מתקציב זה לא יוכל לעבור לסעיפים אחרים.
 3. פקודות הצבא למילואים
  אנו מבקשים דרך ועדת חוץ וביטחון לעגן את כל הפקודות והוראות הצבא בנושא מילואים לתוך חוק המילואים ובין היתר:
  א. אי שחרור חיל מילואים חולה או פצוע.
  ב. תשלום בגין התייצבות לדין פלילי אזרחי בגין שירות המילואים, לאחר שרות המילואים.
  ג. גיוס חייל מילואים שנפצע בדרך לשירות המילואים.
  ד. בחינת השימוש בצווים חריגים והגבלתו.
 4. פטור גורף
  אנו דורשים שהצבא לא יפטור חיילים בצורה גורפת בגיל 21 מהסיבה שהוא לא צריך אותם (ואחרים יישארו עד גיל 49 במילואים).
 1. הטבות משרד השיכון
  א. מתן זכות להנחה גם על יחידת דיור ולא רק על קרקע- מטופל מול שר השיכון והבינוי ואנשי משרדו.
  ב. מתן זכויות גם באדמות קק"ל והסוכנות היהודית כמו ברמ"י.
 2. ועדת מילואים ביטוח לאומי
  אנו שותפים לוועדת המילואים ומעבירים דרכה הצעות לנושא המילואים בביטוח הלאומי.
 3. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
  א. אנו שותפים בוועדה המייעצת לנציבות ופועלים לשמירה על זכויות חיילי המילואים בעבודה.
  ב. דרישה להציב את נושא המילואים כנושא דגל בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, היום אנחנו אחד מתוך 14 נושאים.
 4. חוק החיימ"ש
  א. פעלנו להוספת נציג מילואים לחוק, הקרן להכוונת חיילים משוחררים.
  ב. דאגנו שהפיקדון של חייל משוחרר לא ילך לאיבוד לאחר 7 שנים אלא יופקד לחשבון הבנק שלו לאחר 5 שנים.
 5. סל רווחה
  בדיקת העברת תקציב של כ-6 מיליון ₪ נוספים לרווחת חיילי המילואים מהביטוח הלאומי לצה"ל. ובדיקה שהתקציב אכן מגיע לייעודו, ומימושו. אנו נעזור לצבא להגדיל את התקציב ל-8 מיליון ₪ .
 6. עבודה מועדפת
  שמירה על זכות החיילים המשוחררים להקלות בעבודה מועדפת והרחבת המקצועות המוכרים לכך כמו נהגים לכלי רכב כבדים, ועוד.
 1. קרן פנסיה
  הקמת קרן צוברת לאנשי המילואים בגין תקופת שירותם במילואים, לפי ימי המילואים המבוצעים ונזילה עם סיום השירות במערך המילואים ("קרן פנסיה")
 2. משכנתאות
  מתן הטבה משמעותית למשכנתא למשרת מיל' פעיל.
 3. משכורת חייל מילואים בכלא
  נפעל עם צה"ל לביטול תקופת בל"ן (בלתי נמנה) בטופס 630 כך שחייל המילואים יקבל שכר ומשפחתו לא תיפגע בתקופת שהותו בכלא. במקרים חריגים יוכל השופט להחליט אחרת.
 4. קרן פיצויים "צוק איתן" (30 מיליון ₪) לעצמאים וסטודנטים
  נוודא שלא יורידו מס מהעצמאים וכמו כן שכל  הקרן תחולק גם אם יצטרכו לערוך בדיקה  מחדש בגמר ולהשלים פיצוי לחיילים.  עד היום חולקו כ-13.5 מיליון ש"ח והקרן נסגרה.
 5. נכי צה"ל
  הגבלת שכר טרחה לעורכי דין המייצגים את נכי צה"ל מול משב"ט כמו שנהוג עם ניצולי השואה.
 6. יום ההוקרה של הכנסת
  הרצת יום ההוקרה של הכנסת למערך המילואים אחת לשנה.
 7. שדולת המילואים
  הקמה ותמיכה בשדולת המילואים בכנסת.
 8. נקודות ביגוד
  מתן נקודות ביגוד והנעלה לחיילי המילואים.
 9. ביטול מילואים בהתראה קצרה
  פיצוי לביטול מילואים בהתראה קצרה.
 10. צבא העם
  דיון ציבורי בנושא צבא העם או צבא בע"מ ומשמעות פיצוי ותגמול הנושאים בנטל.
 11. שיפור תדמית המילואים וצה"ל
  נפעל לשיפור תדמית המילואים וצה"ל בכלל.
 12. היקף הכח
  דרישה משר הביטחון והרמטכ"ל להציג ולאשר את היקף כוחות המילואים וסרגל הכשירות בממשלה ובוועדת חו"ב של הכנסת.
 13. ציודים, כ"א וימח"ים
  טיפול בחוסר של ציודים ובאי תקינותם פעילות הגדודים והיחידות. דרישה להוספת כ"א נגדים מקצועיים לימח"ים והגדלת הבקרה על הימח"ים.
 14. קמל"ר
  הגדרת תפקיד קמל"ר – כפיפות וסמכויות, איש קבע / מילואים / אזרח.
 15. טיפול במשתמטים
  קבלת נתונים על המשתמטים – כמות והטיפול בהם.
 16. ועדות תעסוקה
  פרסום תוצאות הדיונים (משפטיים) של ועדות התעסוקה לגבי חברות שמפטרות עובדים תוך כדי שמירה על פרטיות החייל.
 17. גוף חקירה
  הקמת גוף חקירה מבצעי פנימי בצה"ל ברשות אלוף, גוף מקצועי להחליף את ההליך הפלילי.
 18. הדרכות
  הדרכת קורסי מ"פ מגד"ים ומקבילים בזרועות את הסגל בחטיבות ובאוגדות וקורסי פו"ם על ידי אנשי מילואים, לזכויות וחובות. כמו כן הדרכה בקורסי קשלח"ים וקצינים.
 19. חוק הקצבאות
  א. לאחר תיקון חוק הקצבאות 7 נתקן את סעיף 5 המדבר על הסכום הקובע לפיצוי חייל מילואים נכה באי כושר עבודה.
  ב. ביטול קיזוז כספים באובדן כושר עבודה ופנסיית נכות מהחייל: היום צה"ל מקזז כספים מהפוליסה והחיסכון הפרטיים שחייל המילואים קנה לעצמו במקרה של פציעה / נכות.  נפעל לבטל זאת.
 20. דרגות ייצוגיות
  נטפל בביטול ועצירת מתן דרגות ייצוגיות לחיילי המילואים, ובהגדלת המכסות.
 21. זכויות הסטודנטים
  שינוי זכויות הסטודנטים ובני בנות זוגם של אנשי המילואים.
 22. שחרור מילואים לאחר מנוחה
  נדאג שהצבא ידאג למתן שעות מנוחה לחייל המילואים לפני שחרורו למניעת תאונות מעייפות.
 23. צווים אלקטרונים
  נדאג שבצווים האלקטרונים יתווספו כל זכויות החייל כפי שהופיעו על גבי הצווים הרגילים ביטוח, פיטורים, זכויות שכר ועוד.
 24. תשלום שכר במילואים
  המשך טיפול באי תשלום מלא ובזמן, במגזרים השונים על פי פנייה של חיילי המילואים.
 25. החזרים לקציני/חיילי המילואים שנקראים לבתי משפט לעדויות או חקירות
  לאחר דרישתנו משרד הביטחון שינה את הכללים והם: במקרים בהם המדינה נתבעת, חייל המילואים יוזמן בצוו לטובת הכנה לעדות החל משנת 2012. במקרים בהם החייל נתבע, משב"ט יפצה אותו פיצוי כספי בגין הזמן אותו הקדיש לנושא החל מחודש 01/13 (ינואר).
  למרות זאת דרישתנו הינה שבכל מקרה החייל יוזמן להכנה לעדות ו/או משפט תחת צוו מילואים על כל המשתמע מכך.
 26. גלי צה"ל
  אנו פועלים להגדיל את חלקו של מערך המילואים ואנשיו בתוכניות של התחנה יחד עם מפקד ורמ"ט גלי צה"ל.
 27. תכנית רדיו
  אנו פועלים שתהיה לנו תוכנית שבועית למילואים בלי צה"ל וגם בתאגיד השידור.
 28. נקודות זכות לסטודנטים
  סטודנט שיבצע שירות מילואים מעל 18 יום בשנה יקבל שתי נקודות זכות אקדמאיות ובן / בת הזוג ייהנו מהטבות באוניברסיטאות.
 29. מכללות טכנולוגיות
  יישום כל ההטבות לסטודנטים במיל' הקיימות במל"ג גם במכללות הטכנולוגיות.
 30. כשירות
  נפעל להחזרת האימונים לחיילי המילואים להיקפם המלא ע"פ גרף האימונים שהצבא קבע בהתאם לכל חייל ולכל חידה.
 31. החזר נסיעות
  הצבא שינה את שיטת החזר הנסיעות לחיילי המילואים נדאג להחזיר את המצב לקדמותו ל1/1/13 או לחליפין, נדרוש שישולם לאיש המילואים נסיעות לפי חישוב כמו במגזר הממשלתי.
 32. פציעה בדרך או בחזרה משמ"פ
  נדאג שהצבא יוציא הנחיות ברורות לגבי פציעה בדרך למילואים וחזרה לבית בגמר המילואים. היום הדבר לא ברור וישנן הנחיות סותרות.
 33. הוקרה ב"יום המילואים"
  אנו פועלים שהעיריות, המועצות האזוריות וכל התאגידים במשק ובכלל ייטיבו עם אנשי המילואים בשבוע ל"ג בעומר 2020 – הופעות, הטבות, מתנות, הנחות, ועוד.